fyzická zdatnost - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Fyzická zdatnost - schopnost člověka řešit motorické úkoly nebo schopnost efektivně a ekonomicky vykonávat svalovou práci. Pojem fyzické zdatnosti chápou různí teoretici odlišně. Pro některé to může znamenat procvičování dané fyzické aktivity, pro jiné to znamená tvar svalstva nebo zájem o jejich zdraví. Navzdory rozdílům je však v nich vidět několik společných rysů. Gilewicz (1964) a Trześniowski (2001) uznali fyzickou zdatnost jako připravenost lidského těla k provádění a řešení obtížných pohybových úkolů v různých životních situacích, vyžadujících sílu, rychlost, flexibilitu, obratnost a vytrvalost, jakož i určité nabyté dovednosti a návyky založené na o vhodné mobilitě a zdraví. Podle. Podle Chromińského (1986) závisí tělesná zdatnost na genetických vlastnostech člověka, jako jsou motorické dovednosti, somatická konstituce, smyslové chování, temperament a vhodné tělesné proporce. Je to soubor endogenních faktorů. Druhý soubor faktorů - exogenních - se týká vnějšího prostředí a životního stylu. Často se setkáváme s konceptem obecné a speciální fyzické zdatnosti.