floristika - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Floristika je odvětvím botaniky, které se věnuje vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů na určitém území. Floristika je rovněž všeobecný termín v květinářském odvětví. Floristika zahrnuje péči o řezané květiny, prodej a aranžování květin.