flóra - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích. Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“). V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší). S českou květenou se poprvé setkáváme v díle Ladislava Čelakovského Prodromus květeny české z roku 1868, jeho Analytická květena česká vyšla roku 1879 a významná byla Názorná květena zemí koruny české Františka Polívky z roku 1909. V roce 1950 vyšla poprvé Květena ČSR Josefa Dostála a roku 2011 vyšel poslední, osmý díl Květeny ČR pod redakcí Slavomila Hejného a Bohumila Slavíka.