farmáři - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zemědělec nebo rolník je pracovník v zemědělství. Jeho úkolem je vyrábět zemědělské produkty. Zemědělec je obecné označení pro povolání. Výraz je vytvořen ze dvou slov země (ve smyslu půda) a obdělávat (zemi dělat). Naproti tomu rolník označuje spíše sociální status. Je odvozeno od slova "role" (pole) a obecně označuje lidi, kteří pracují na venkově. Hlavním úkolem zemědělce je vyrábět zemědělské produkty, např. potraviny rostlinného i živočišného původu.