dotaz - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Poptávka (z RFP / RFI / RFQ v angličtině) - výzva pro dodavatele, aby se zúčastnili procesu podávání nabídek pro konkrétní produkt nebo službu. Formou žádosti o nabídku může být také nabídka, statická dražba a nabídková soutěž. Žádost o nabídku by měla mimo jiné obsahovat: specifikace předmětu nabídky, specifikace struktury nabídky, kritéria umožňující objektivní srovnání nabídek: cena, zkušenosti společnosti (měřeno počtem projektů konkrétního typu, reference zákazníků), zkušenosti členů týmu, kapitál společnosti (informace o jejích financích) atd. specifikace dokumentace, kterou musí uchazeč přiložit k nabídce, kauce, datum, v případě nabídek podaných podle zákona o veřejných zakázkách se poptávka podává ve formě specifikace základních podmínek smlouvy. Ustanovení tohoto zákona mimo jiné stanoví: organizace zadávacího řízení, kritéria pro výběr postupu, termíny, vklady, kritéria hodnocení nabídek, protesty, odvolání, stížnosti.