dospělý - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Dospělec je životní stadium organismů (prvoků, rostlin, hub, živočichů včetně člověka), v němž je ukončeno fyzické dospívání. Je to poslední stadium ontogeneze organismů, v němž většinou dochází k rozmnožování. Vývoj v dospělce může být přímý nebo nepřímý, u hmyzu s vývojem nepřímým se rozlišuje proměna dokonalá a nedokonalá.