divočina - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Divočina - jakékoli přírodní prostředí na Zemi mírně ovlivněné lidskou činností nebo poslední nedotčené oblasti naší planety, nad nimiž lidé nekontrolují, nestaví osady, silnice a přenosové linky. Tyto oblasti jsou důležité pro přežití určitých druhů rostlin a živočichů a pro provádění botanického, zoologického a ekologického výzkumu. Tyto pustiny poskytují útočiště divokým rostlinám a zvířatům, která by nepřežila v zoologických zahradách, parcích nebo dendrologických zahradách. Slovo „divoký“ pochází z přídavného jména „divoký“, tj. Nekontrolovaný, nezkrotný, a proto schopný označovat oblast, kde se přírodní procesy odehrávají bez zásahu člověka. Tento termín lze použít k popisu lesů, pouští, hor, ledových štítů a hlubin oceánů. Ve většině zemí světa jsou oblasti divočiny chráněny ve formě národních parků, přísných rezervací, přírodních rezervací nebo refúgií, kde je povolena určitá omezená lidská intervence, například hašení lesních požárů (tj. Nevinných člověkem), krmení zvířat, nebo ničit škůdce. John Reader: Muž na Zemi. Austin: University of Texas Press, 1988.