dcera - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Dcera je označení pro potomka ženského pohlaví ve vztahu k jejím rodičům. Antonymem je syn, potomek mužského pohlaví. Podle biologického nebo právního vztahu k rodičům může být vlastní dcera nevlastní dcera Slovem dcera bývá někdy ve slangové mluvě označována také dceřiná společnost, jedná se o výraz pocházející z obchodní a ekonomické hantýrky.