dřevěný - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Dřevěný nástroj (v množném čísle hovorově dřeva) je dechový hudební nástroj, jehož tón vzniká nárazem vzduchu na hranu otvoru nebo rozkmitáním plátku, a u něhož je výška tónu určována rezonanční frekvencí vzduchového sloupce. Jak již název napovídá, tyto nástroje byly původně vyrobeny ze dřeva, avšak některé moderní dřevěné nástroje jako např. saxofon a příčná flétna jsou vyrobeny z jiných materiálů. Jednoplátkové – používají plátek, což je tenké dřívko, vyrobené ze zdřevěnělé kulatiny největšího průměru třtiny obecné (Arundo donax), (nověji se vyrábí i z plastu), který je za pomoci ligatury připevněn k otvoru hubičky. Jakmile je mezi hubičku a plátek vehnán vzduch, plátek se rozkmitá a tím se vytvoří tón. Mezi jednoplátkové nástroje řadíme saxofony, klarinety, basklarinet, basetový roh, chalumeau.Dvouplátkové – používají plátek, který se skládá ze dvou dokonale opracovaných kousků třtiny obecné. Tyto kousky jsou spojeny dohromady ve spodní části. Plátek je upevněn ve vrchní části nástroje a při vehnání vzduchu se rozkmitá. Mezi dvouplátkové nástroje patří např.