dívka - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Dívka neboli děvče je označení pro nedospělou ženu. Věk, ve kterém se dívka stává ženou, je v různých kulturách různý. Nářečně znamená služebnou či děvečku. V současnosti může znamenat též přítelkyni. Hovorový výraz pro dívku je holka, zdrobněle holčička, knižní výraz pro mladou ženu je děva. Mladý člověk mužského pohlaví, protějšek dívky, se označuje jako chlapec, kluk nebo hoch. Dívka je zdrobnělina výrazu děvka označujícího prvotně "sloužící na vsi", později promiskuitní ženu či prostitutku. Slovo je známé ve všech slovanských jazycích, praslovanské děvъka je odvozeno od výrazu děva s prvotní významem "nemluvně ženského pohlaví", zpodstatnělého praindoevropského příčestí *doiwā (sající). Po celém světě žije okolo 2,18 miliardy lidí mladších 18 let včetně (UNICEF, 2004), z toho okolo 1 miliardy jsou dívky. Od 18.