bratr - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Bratr je běžné označení sourozence mužského pohlaví. Pro sourozence ženského pohlaví se používá výraz sestra. Jako bratři se titulují též příslušníci bratrstev a jiných skupin, oslovení obvykle vyjadřuje, těsnou vzájemnou vazbu (např.