botanická zahrada - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Botanická zahrada je obvykle uměle vysazená zahrada, která prezentuje veřejnosti ucelené a odborně zpracované sbírky rostlin. Sbírky slouží také pro ekologickou výchovu a vzdělávání, i pro výuku zvláště středních a vysokých škol. Jedním z hlavních úkolů botanických zahrad je ochrana genofondu rostlin. Větší botanické zahrady také plní rekreační funkci městské zeleně.[zdroj?] Úkolem zahrad je udržovat živé sbírky a expozice a tím se podílet na ex situ ochraně planých i kulturních rostlin. Botanická zahrada pěstuje minimálně 500 taxonů či kultivarů rostlin. Zahrada je otevřená veřejnosti alespoň po 2 měsíce v roce nebo slouží k pravidelné výuce. Má tým pracovníků odborně způsobilý plnit kritéria pro činnost botanické zahrady a dbá o jejich soustavný odborný růst. Kvalita a počet odborného personálu odpovídá počtu pěstovaných rostlin.Botanické zahrady mají rostliny obvykle viditelně označeny jmenovkami a funkční informační systém popisující expozice. Často pořádají vzdělávací a výchovné programy v oblasti botaniky, dendrologie, zahradnictví, lesnictví nebo ochrany přírody či akce pro veřejnost s podobným zaměřením. Většina botanických zahrad vydává pravidelně Index Seminum v tištěné podobě nebo elektronicky a příležitostně Index plantarum nebo má seznam pěstovaných rostlin přístupný v databázi.