boardwalk - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Promenáda (fr. Promenáda - místo k procházce) - ulice nebo pěší cesta, komunikační cesta určená pro pěší. Promenády se nacházejí v atraktivních částech měst pro turisty. Mají různé povrchy, v závislosti na účelu - povrch vydrží malé zatížení. Přímořské promenády se nacházejí podél pobřeží, pláží nebo přístavních přístavů a jsou místem procházek pro obyvatele a lidi navštěvující pobřežní města. Příkladem je oboustranná promenáda v Łobze podél řeky Rega, mezi dvěma městskými mosty, kde kromě velkého množství zeleně je také řada soch, pamětní deska, Papežská stezka a informační tabule.