batole - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Akademický turistický klub Toddler - klub působící ve varšavské akademické obci, propagující rozmanitost cestovního ruchu. Organizuje vlastní akce a účastní se řady cyklických turistických a souvisejících akcí. Má právní subjektivitu a vlastní statut. Klub byl založen v roce 1964 na tehdejší Fakultě komunikací Varšavské technické univerzity. Během své mnohaleté činnosti byl AKT Maluch také kruhem č. 13 mezikoligačního oddělení PTTK ve Varšavě. V současné době je nezávislým subjektem (od roku 1990 má právní postavení sdružení). Klub je úzce spojen s Varšavskou technickou univerzitou a působí na Fakultě elektroniky a informačních technologií Varšavské technické univerzity. Na konci 70. let byl klub organizátorem řady studentských táborů a expedic do zahraničí (včetně Řecka, Egypta, Malajsie) - poté provedl největší počet takových expedic ze všech klubů v Polsku.