autoři - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika (je-li použita).Nejdelší palindromická věta v angličtině má 17 826 slov. Anna kajak krk madam oko radar tahat Kobylamalý bok. Kuna nese nanuk. Ital platí. Jelenovi pivo nelej! Omyl! Jelenu nelej limo! Adéla mu rum ale dá.