atmosférický jev - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Nadoblačný blesk (také rudý skřítek nebo červený přízrak, angl. sprite) je rozsáhlý elektrický výboj nad bouřkovými mraky velmi silných bouří. Nad takovými bouřemi, které jsou spojeny do jedné velké buňky a navzájem se podporují v růstu a tak vytvoří mezoměřítkový konvektivní systém (MCS). Tyto výboje vznikají při pozitivním blesku, tedy výboji mezi kladně nabitým bouřkovým mrakem a zemí. Patří do široké skupiny přechodných světelných úkazů. Někdy jsou tyto záblesky nesprávně nazývány bleskem horní atmosféry. Nadoblačné blesky jsou však projevem chladného plazmatu, které nevytváří horký kanál, takže se více podobají doutnavému výboji ionizovaného plynu tak, jak ho známe třeba ze zářivky. Zmínky o přechodných světelných jevech nad bouřkovými mraky můžeme nalézt v neoficiálních zprávách z roku 1730, kdy německý teoretik veřejného práva, historik a sběratel knih Johann Georg Estor ve své knize "Auserlesene kleine Schriften" (Vybrané malé spisy) napsal malou poznámku o tom, že když přejížděl horské sedlo a dostal se na vrchol, tak nad sebou uviděl modrou oblohu a pod sebou mrak jak bílé moře, ze kterého záblesky směřovaly přímo nahoru do nebe. Tato zmínka zapadla hluboko v jeho spisech. I laureát Nobelovy ceny C. T. R. Wilson, který vypracoval roku 1925 teorii, na jejímž základě může docházet k elektrickým poruchám v horních vrstvách atmosféry, a v roce 1956 sám nadoblačné blesky pozoroval, byl ignorován.