astronomický objekt - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Astronomický objekt je významná přirozeně vyskytující se fyzická entita, spojení nebo struktura, která podle současného poznání existuje ve vesmíru. Termín astronomický objekt je někdy zaměňován s pojmem astronomické těleso. Pojem astronomické těleso odkazuje na jednotlivou, soudržnou strukturu, která je dohromady vázaná gravitací (a někdy elektromagnetismem). Mezi příklady astronomických těles patří planetky, měsíce, planety a hvězdy. Astronomické objekty jsou gravitačně vázané struktury, jejichž společnou vlastností je určitá pozice v prostoru, ale mohou skládat se z vícenásobných nezávislých astronomických těles nebo objektů. Mezi astronomické objekty patří kromě astronomických těles také např. hvězdokupy, mlhoviny nebo celé galaxie. Kometa může být popsána jako astronomické těleso, uvažujeme-li pouze zmrzlé jádro tvořené z ledu a prachu, nebo jako astronomický objekt, uvažujeme-li, že je tvořena jádrem, rozptýlenou komou a ohonem.