arzenál - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Cizím slovem arzenál označujeme několik vzájemně souvisejících pojmů. Skladovací prostory pro úschovu zbraní a munice v mírových dobách, zkráceně řečeno zbrojní sklad armády neboli zbrojnice. Jedná se o zbrojní průmyslová zařízení (zbrojovky) určená k výrobě a opravě zbraní a munice spojené s jejich skladováním. Námořní přístav vybavený doky a loděnicemi pro opravy, údržbu a vyzbrojování válečných plavidel. v přeneseném významu slova se jedná o obecné synonymum pro sklad, bavu, zásobárnu, skladiště, vybavení, zásobu apod. existují i další přenesené významy z oblasti politiky a společenského života, jenž svým významem připomínají výbavu, vybavení, zásobu apod. (např. arzenál studené války, slovní arzenál apod.) PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2000. 834 s.