aktivní nádržonline puzzle

V reakci na vědomé nebo nevědomé, ale vždy aktivní ničení přírody člověkem, se objevila myšlenka její aktivní ochrany, jejímž cílem bylo zvrátit nebo kompenzovat nepříznivé změny, které člověka zavádí do životního prostředí. Vstup Polska do Evropské unie v tomto ohledu otevřel nové příležitosti získáním finančních prostředků EU na ekologické investice. Přesto úspěch myšlenky aktivní ochrany přírody stále závisí hlavně na ochotě a povědomí každého jednotlivého občana, který musí vědět, jak jejich chování ovlivňuje životní prostředí a chce změnit stav prostředí k lepšímu.