Logická hra - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Loner (také Solitaire, Peg solitaire, jeptiška, Capuchin) - logická hra, kterou hraje jedna osoba na desce s 33 nebo 37 mezerami. Údajně bylo zřízeno na příkaz Ludvíka XIV. To získalo popularitu ve Francii v 17. století, pak v jiných zemích (včetně Polska). Další zjednodušené hry byly dříve známy ve starém Římě. Cílem hry je nechat co nejvíce kusů na desce. Ideálním řešením je nechat jednoho pěšce, nejlépe uprostřed. Pěšec bije horizontálním nebo vertikálním skokem. Nemůžete se pohybovat diagonálně a nemůžete zasáhnout několik kusů najednou. Řešení základní verze hry je uvedeno níže:     a b c     d e f g h i j k l m n o p x P O N M L K J I H G     F E D     C B A Proveďte následující kroky: e-x I-j c-k P-f D-P G-I J-H m-G-I i-k g-i L-H-l-j-h C-K p-F A-C-K M-G a a-c-k-I D-p-F-D-P-p o-x Lech Pijanowski, Wojciech Pijanowski: Encyklopedie světových her podle Lech a Wojciech Pijanowski. Varšava: Polští vědeckí vydavatelé PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14914-7.