Lodžské vojvodství - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Lodžské vojvodství je vyšší územně samosprávný celek Polska, je jedním z 16 vojvodství. Vojvodství leží ve středním Polsku – geografický střed Polska se nachází ve vesnici Piątek v okrese Łeczyca na severu vojvodství. V rámci Polska sousedí s Velkopolským, Kujavsko-pomořským, Mazovským, Svatokřížským, Slezským a Opolským vojvodstvím.