žlab - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Údolí ve tvaru písmene U, ledovcovým údolím, ledovcovým žlabem, okapovým údolím, ledovcovým jesličím - údolí vzniklo transformací údolí ve tvaru písmene V horským ledovcem. Profil takového údolí připomíná písmeno U: vyznačuje se strmými skalními stěnami a relativně plochým dnem, obvykle vyplněným morénovými sedimenty nebo ze svahů (sutinové kužely, aluviální kužely a sesuvné koloidy). Má přímočarejší průběh než údolí, ze kterého bylo vytvořeno. Kromě toho, na rozdíl od říčních údolí, může mít ledovcový žlab nerovnoměrný podélný profil a jeho stlačené dno může dosáhnout pod hladinou moře (skalnatá dna alpských údolí, Sognefjorden v Norsku). Toto je charakteristický prvek vysokých horských oblastí, které byly nebo byly v minulosti zaľadněny. Ledovcová údolí jsou tvořena horskými ledovci (Alpy, Tatry) nebo ledovými toky na okraji ledových plátů a ledových čepic (Grónsko, Skandinávie). V Polsku jsou příkladem tatranská údolí, například Roztokské údolí. Fierd je specifický případ údolí ve tvaru U.