šálaVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Adam Jan Szal (narozen 24. prosince 1953 ve Wysoka) - polský římsko-katolický kněz, doktor teologie, rektor hlavního semináře v Przemyślu v letech 1996–2001, pomocný biskup Przemyśl v letech 2000–2016, metropolitní arcibiskup Przemyśl od roku 2016. Narodil se 24. prosince 1953 ve Wysoka. Studoval na místní technické škole zemědělské účetnictví. V roce 1972 byl přijat na hlavní seminář v Przemyślu. Během studií vykonával základní vojenskou službu v církevní jednotce v Bartoszycích (1972–1974). 31. května 1979 byl vysvěcen presbyterem v katedrále Przemyśl místním diecézním biskupem Ignacym Tokarczukem. V roce 1980 získal magisterský titul v teologii na Katolické univerzitě v Lublinu. Na téže univerzitě pokračoval ve studiu v dějinách církve. V roce 1990 promoval na doktorské studii na základě disertace kléru Przemyśl diecéze latinského obřadu v letech 1918–1939. V letech 1979–1982 působil ve farnosti Lutcza, v letech 1982–1984 ve farnosti Nejsvětější Trojice v Krosně a v letech 1987–1988 ve farnosti Svatého ducha v Przeworsku.