čerstvý - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Čerstvý smíšený les (BMśw) - typ lesního stanoviště vyskytující se v nížinách, zejména na postglaciálních formacích dolních a čelních morén a na přilehlých pískovcových polích. Čerstvě smíšená lesní stanoviště zaujímají asi 18% celkové lesní plochy v Polsku. Hlavními půdami tohoto stanoviště jsou travní podzolické půdy, tj. Pokud jde o mechanické složení, jedná se o slabě hlinité písky, hlinité písky, čerstvé, hluboké a různě zrnité písky. Hladina zubního kazu je několik centimetrů a je kyselá. V podrostu jsou rostliny: borůvka, konvalinka, konvalinka dvoulistá, kamenina, malina, orel skvrnitý, vůně a v podrostu najdeme: rakytník, líska, jeřáb, euonymus. Dominantním druhem ve složení porostu je borovice, která má na tomto stanovišti optimální vývojové podmínky. Druhy příměsí jsou: smrk, dub, buk, jedle, méně často modřín, osika, bříza, habr, lípa, javor.