černá madona sonline puzzle

Černá Madona je označení obrazu nebo sochy Madony (Panny Marie) v náboženském umění Mariánské úcty, jejíž tvář je tmavá nebo černá. Tmavá barva může být způsobena buď černým nátěrem nebo důsledek použití černého dřeva či kamene. Černé Madony byly a jsou často věřícícmi považovány za obzvláště zázračné. V některých částech Latinské Ameriky, zejména pak v Brazílii má černé zbarvení pleti zřejmě souvislost s barvou pleti místního obyvatelstva, kdy je Panna Marie takto zobrazována. Možné zdůvodnění černé barvy můžeme hledat v biblické Písně písní: „Jsem černá, ale krásná“ (P.p. 1,5). Odpovídající pasáž ve Vulgátě zní: „Nigra sum sed formosa“. Tento citát je možné nalézt jako nápis na některých vyobrazeních Černých Madon, přičemž není zcela jasné, zda nápis nebyl připsán až později. V řecké Septuagintě toto místo zní: „,melaina eimi ego kai kale“, což je možné přeložit jako „jsemť černá, ale milostná“ (Černá jsem, a přece půvabná, nebo Snědá jsem, a jsem líbezná). Záměna spojky a za ale byla v minulosti diskutována mnoha učenci.