černá - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Černá je „barva“, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru nepřichází žádné světlo. Tento nedostatek světla může být dán jak neexistencí zdroje, tak tím, že příslušný materiál pohlcuje světlo všech barev, namísto aby některé barvy odrážel (či propouštěl). Černý pigment může být také tvořen směsí několika pigmentů, z nichž každý pohlcuje některé barvy, čímž v souhrnu pohlcuje tak velkou část viditelného spektra, že se dá označit za černý (viz CMYK níže). Tyto dva pohledy vedou k definicím aditivního a subtraktivního míchání barev. Černou barvu je možno chápat jako nejtmavší odstín bílé.Staročeskou variantou "černý" bylo "črný" či "čirný". Slovo pochází z praslovanského *čьrnъ (např. slovinsky "črna"), z prabaltoslovanského *kirsnos (např. litevsky "kirsnas") a snad souvisí s indickým kršna [1]. V barevném modelu CMY(K) je černou barvu možno vytvořit několika způsoby: V původním modelu CMY černá vznikala smíšením všech tří základních pigmentů v příslušném poměru tak, aby výsledná směs pohlcovala všechny barvy. Taková černá barva se ovšem v praxi ukazuje jako nekvalitní, s barevným (nejčastěji špinavě hnědým) nádechem.