čelist - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Horní čelist (maxilla) je jedna z kostí lebky (konkrétně její obličejové části). Je uložena pod očnicí bočně od dutiny nosní. Tvoří ji především tělo (corpus maxillae), výběžky a uvnitř obsahuje vedlejší nosní dutiny (sinus maxillaris). Z těla maxily vybíhají výběžky: čelní (processus frontalis) míří kraniálně a spojuje se s kůstkami nosními lícní (processus zygomaticus) vybíhá laterálně a spojuje se s kostí lícní dásňový (processus alveolaris) podkovitý výběžek, směrem dolů, ve kterém jsou v zubních lůžcích uloženy zubyDále horní čelist obsahuje na svém těle podočnicový otvor (foramen infraorbitale), jímž vystupuje ven 2. větev trojklaného nervu.