číslo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Číslo - označení položky, produktu, vozidla, položky v seznamu atd., Např. Registrační číslo vozidla, telefonní číslo s předvolbou, uživatelské číslo pro instant messenger. S číslem by nemělo být zacházeno jako s číslem, ačkoli se také skládá z čísel (vypadá podobně), i když je možné je třídit (stejně jako slova): Telefonní čísla: 00431234567 a 431234567 představují stejné přirozené číslo, jedná se však o jiná čísla (první v Rakousku, druhá v Sieradz) * 72202051 - je prémiové telefonní číslo v síti Plus, přestože obsahuje hvězdičku, takže nepředstavuje žádné číslo. registrační čísla aut obsahují písmena Pořadí čísel při třídění obecně nesouvisí s vlastnostmi číslovaných objektů. Pořadí čísel však má - větší nárůst je větší číslo, které jej popisuje. čísla popisující skutečné objekty jsou na nominální stupnici, v některých ordinálních případech jsou čísla popisující skutečné objekty na intervalu nebo kvocientu.