Technologie - symetrieonline puzzle

V hovorovém jazyce se používají symetrie slov (řecká συμμετρια) a symetrická ve vztahu k objektu, obrazu atd. Sestávající ze dvou částí, z nichž každá je jako zrcadlový obraz druhé (vodorovně nebo svisle), např. Písmena A, H, I, M, T, B, C, D, O a páry písmen pq, bd jsou v tomto smyslu symetrické.

V matematické terminologii má pojem symetrie mnohem širší význam. Zahrnuje také další vlastnosti obrázků, například symetrie písmen N, S, Z není zrcadlová, ale po otočení o 180 ° vypadá obrázek identicky. Navíc, symetrie v matematice jsou rozpoznány jako nějaký druh transformace geometrických obrazců. Symetrie zahrnuje rotace s násobky daného úhlu (např. O 30 °, 60 °, 90 °,...) a velkou bohatostí symetrie ornamentů, např.