precure - изберете пъзел за решаване

Прекурсор на наркотици - вещество, което има легална употреба, но често се използва за незаконно производство на наркотици. Например: калиев перманганат се използва за незаконно производство на кокаин, а оцетен анхидрид за производство на хероин. Закон за противодействие на наркоманията в чл. 61 за производството, преработката, придобиването, продажбата, транспортирането, притежаването на прекурсор с намерение за производство на наркотични вещества или други психоактивни вещества, наказуеми с лишаване от свобода и глоба. Налага се глоба за такива действия без намерение или незачитане на правилата за търговия и употреба (членове 66 и 67).