cryptocurrency - изберете пъзел за решаване

Криптовалута (на английски: cryptocurrency) е средство за размяна, основано на блокчейн технология и криптография за отчетност на транзакциите и осъществяването на контрол върху създаването на нови единици. Криптовалутите са подвид на алтернативни валути, или по-конкретно на цифрова валута. Първата децентрализирана криптовалута става биткойн през 2009 г. Оттогава са създадени множество други криптовалути. Наричани са често алткойн, като смесица от биткойн алтернативи.За разлика от електронните пари в централизираните банкови системи, контролът при криптовалутите е децентрализиран. Например при биткойн децентрализираното управление става с блокова верига, т.е. базата от данни на транзакциите се поддържа като разпределена счетоводна книга.Поради големите скокове в цените и произтичащите от това измами финансовите регулатори се опитват да ограничат и регламентират по някакъв начин криптовалутите и всички услуги и продукти, свързани с тях. В тази посока са и действията на големи рекламодатели като Гугъл и Фейсбук, които вече са забранили рекламите, свързани с криптопродукти. Единиците криптовалута се произвеждат в цялата криптовалутна система чрез изчисления с публично известна скорост. В контраст на това, в централизираната банкова система, като например Системата на Федералния резерв (на английски: Federal Reserve System), корпоративните бордове или правителствата контролират доставката на валута или чрез печатане на фиатни пари или чрез цифровите банкови регистри.