WWW кеш - изберете пъзел за решаване

Кешпамет или скрита памет(от английски: cache memory, от френското cacher – „скривам“, няма общо с английското cash – „пари в брой“), често наричана за по-кратко само кеш, е спомагателна компютърна памет за ускоряване обмена на данни между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига чрез поддържане на копия от избрани части от данните върху носител с бързо действие, близко до това на горното ниво на паметта. Степента на ускорение зависи от вида на обменяните данни, от алгоритъма за избор на данни за копиране и от съвместимостта помежду им. За да са по-ефективни в употребата на данни, кешовете са сравнително малки. Въпреки това, кеш паметта се е доказала в много области на компютърните изчисления, защото моделите за достъп в компютърните приложения проявяват „locality of reference“. Освен това моделите за достъп проявяват „temporal locality“, ако се извикат данни, които са били използвани неотдавна, докато „special locality“ се отнася за заявки за физически съхранявани данни в близост до вече извикани данни. Кеш паметта бива различни видове в зависимост от положението си в йерархията: процесорен кеш – ускорява обмена на данни между регистрите на централния процесор и оперативната памет кеш от 1-во ниво – работи с тактовата честота на процесора, в процесорите с харвардска архитектура има отделни кешпамети за команди и за данни, разположен е в една и съща интегрална схема (ИС) с процесора; кеш от 2-ро ниво – работи на честота, по-ниска от честотата на процесора, най-често в съотношение 1:2 или 1:3, може да бъде в ИС на процесора или като външни модули; кеш от 3-то ниво – допълнително ниво, когато е необходим по-голям обем на кешпамет или за съвместна работа на няколко процесора в симетрична многопроцесорна обработка; кеш от 4-то ниво – второ допълнително ниво за симетрична обработка, когато кешът от 3-то ниво на отделните процесори не позволява симетрична обработка или има ограничения за броя процесори в нея; кеш на диска, често наричан дисков кеш – буферна памет в твърдите дискове, която освобождава централния процесор от нуждата да чака записа върху или прочитането на данни от диска; кеш на контролера – памет в дисковия контролер (най-често в контролери за RAID-масиви), която допълнително буферира обмена при входно-изходна операция към няколко диска; дисков буфер, също наричан дисков кеш – междинна памет при запис на данни върху магнитна лента. Кеш паметта представлява хардуерно изпълнен блок от памет за временно съхранение на данни с вероятност да бъдат ползвани отново. Централните процесори и твърдите дискове често ползват кеша, както и уеб браузърите и уеб сървърите. Кеша се състои от общ запас от вписвания/постъпвания.