шрифта - изберете пъзел за решаване

Шрифт (стари полски имена: krotło, обиколка, шрифт) - вид носител за отделни символи на печатно писмо, основен материал на Zerkie, използван при релефния печат. В наши дни шрифтът за печат е заменен от компютърен шрифт, представляващ картина на един символ (глиф), кодиран в растерна или векторна форма. В непрофесионалния език в компютърния контекст терминът "шрифт" се използва като метоним за термина "шрифт", отнасящ се до набор от шрифтове, набор от кодирани знаци. Шрифтът е изобретен в Далечния Изток през 11 век от Би Шен, но в Европа той започва да се използва широко едва от XV в. Шрифтовете са прекратени в началото на 90-те години след разпространението на DTP. Понастоящем шрифтовете се използват само в техники за художествен печат и в някои отпечатъци за работа, например дипломи, направени умишлено по традиционни методи или в възпоменателни публикации. Шрифтът е под формата на метален кубоид, отливан от печатна сплав.