шега - изберете пъзел за решаване

Забавление - дейност, обслужваща развлечения, датираща от най-дълбоките начала на човечеството. От антропологична гледна точка няма общност (култура, цивилизация), чиито членове не биха знаели забавление. Играта може да се използва и за образование („учене чрез игра“), както се доказва от различни видове образователни компютърни игри и забавления. Забавните функции включват следното (след Роджър Кайлоа): Доброволното - забавлението е дейност, при която както участието, така и оставката от него изцяло зависят от желанието на участника (участниците). Свиренето или свиренето го правят за собствено удоволствие и без никаква принуда. Изолацията, задържането в конкретно време и пространство - играта и играта представляват затворена реалност, протичаща в нейното собствено пространство, внимателно отделена от останалата част от „нормалния“ живот. Те също имат специфична времева рамка, отвъд която се простира сивото време, която не се характеризира с радостно напрежение. Включително елемента на несигурност - ходът на играта или резултатът от нея не могат да бъдат предварително определени. Същността им се съдържа в изненада и постоянна изненада. Непродуктивност - дори игра за пари не води до производството на никакви материални блага; възможно е само прехвърляне на собствеността в рамките на група играчи.