човешко лице - изберете пъзел за решаване

Детският глист (Ascaris lumbricoides) е паразитен червей от семейство Ascarididae. Това е един от най-големите ендопаразити. Мъжкият достига от 15 до 25 cm, а женската от 20 до 50 cm. Детският глист има всички белези характерни за типа. Детският глист диша безкислородно. Може да се придвижва свободно от един на друг орган и да се развива. Това му помага да се придвижва до полусмляната храна и да я поглъща. Червеят има уста, разположена отпред на тялото и три устни, това му помага да погълне повече храна. Нервната му система е просто устроена, имайки предвид ендопаразитния начин на живот. Отделителната му система е съставена от два канала разположени странично на тялото.