чертеж - изберете пъзел за решаване

Рисунката е изображение направено върху плоска повърхност (хартия, картон, плат, стена и други) с помощта на рисувателен материал. Тя е първоосновата на графиката, живописта, скулптурата и приложни изкуства. Умението да се създаде рисунка е необходимо в модния и промишлен дизайн, както и на художниците сценографи, аниматори и създатели на компютърни игри. Поради тази причина изучаването ѝ е част от обучението на всеки художник. Материалите и инструментите необходими за направата на рисунка са същите като при графиката, която произлиза от нея. Сред най-често използваните са молив, въглен, креда, сангин, туш и перо, бои и четки. Обикновено художниците си служат с рисунката като помощно средство при създаване на своите картини, графики и скулптури. Тя е необходима при изясняване на идеята, която ще бъде вложена в произведението. Чрез нея трябва да се набележат някои основни проблеми и задачи при изпълнението му: композиция, улавяне движението на фигурите, пропорционирането им, набелязване на перспективата и светлосянката, запечатване на характерни особености. Понякога рисунката може да се превърне в самостоятелно произведение на изкуството.