хълм - изберете пъзел за решаване

Хълмът е изпъкнала форма на релефа с малка относителна височина - според различни оценки от 200 до 300 м. Хълмовете може да имат явен връх, но отгоре може и да са равни. По вид и произход са разнообразни. Срещат се самостоятелно или на групи, при което се формира хълмист релеф. Разликата между хълм и планина е условна. Ясно е обаче, че хълмът има по-малка площ и височина от планината. Пюи (puy) - название на хълмове с вулканичен произход, използвано само в Централния масив във Франция. Представляват силно денудирани вулкански конуси с видим кратер.Дръмлин (drumlin) - невисок издължен хълм, образуван от акумулационен материал при движението на ледник. От предната страна е стръмен, докато от задната е полегат. Може да достиге няколко километра дължина.