формоване - изберете пъзел за решаване

Леене под налягане - един от методите на метално леене, основан на леенето в метална перманентна форма (така наречената щанцовка). Пълненето на формата се извършва под въздействието на хидростатичното налягане на течния метал. Свойствата на така получените отливки са по-добри, отколкото при леене в пясъчни форми поради по-голямата точност на отливката, по-малко грапавост на повърхността и по-добри механични свойства. Леенето се използва главно за метали и цветни сплави, по-специално за цинк, мед, алуминий, олово, олово и калаени сплави. Производството на части чрез леене под налягане е сравнително просто и не изисква повторно създаване на матрицата (матрицата). Поради това е особено полезно да се правят малки и средни отливки в големи количества (до около 20 000 броя). Над това количество леенето с леене може да бъде по-рентабилен метод. Отливането на отливки се характеризира с добро покритие на повърхността (съгласно леярските стандарти) и висока хомогенност на материала.