уебсайтове - изберете пъзел за решаване

Уебстраницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Достъпът до уебстраниците може да бъде осъществен чрез уеббраузър, а съдържанието им обикновено се показва на монитор на компютър (вкл. на екран на мобилно устройство). Тази информация обикновено се съхранява във формат от тип HTML или XHTML и може да предоставя навигация към други уебстраници чрез хипертекстови връзки. Обикновено уебстраниците включват текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от тип CSS, но може също да включват анимация, мултимедийно съдържание (файл с музика/звук, видеоклип с или без звук) или скриптове, написани на JavaScript, VBScript и др. скриптови програмни езици. Няколко уебстраници, обединени от обща тема и дизайн, а също свързани помежду си с връзки и обикновено разположени на един уебсървър, образуват уебсайт. Основните елементи, които може да съдържа една уеб страница са: Видима информация: Текстова информация Нетекстова информация: Статични изображения, най-често растерна графика във форматите GIF, JPEG и PNG или векторна графика във форматите Adobe Flash и SVG Анимирани изображения, обикновено анимирани GIF или SVG изображения, но също Adobe Flash, Adobe Shockwave или Java applet. Звук, обикновено MP3, ogg или други формати Видео Интерактивна информация: За взаимодействие в рамките на страницата: Интерактивен текст (DHTML) Интерактивни илюстрации – от задвижвани при натискане изображения до игри, като обикновено се използва система от скриптове, Adobe Flash, Java applet, SVG или Adobe Shockwave Бутони, обикновено използвани в съчетание със скриптове или DHTML За взаимодействие между страниците: Хипервръзки, стандартният метод са преместване към нова страница Форми, даващи възможност за взаимодействие на потребителя с приложения, работещи на сървъра Скрита информация: Коментари Метаданни, съдържащи семантични данни, информация за кодирането на символи, DTD и други Информация за стиловете във формата на CSS Скриптове, най-често JavaScript, които се изпълняват от браузъра и допълват функционалността и интерактивността на страницатаУеб страниците се идентифицират чрез унифицирани локатори на ресурси (URL), стандартизирани низове, уникални за съответната страница в рамките на Интернет. При динамичните уеб страници в URL може да се съдържат и параметри, оказващи влияние върху съдържанието на страницата и начина на показването му.