туристическа атракци - изберете пъзел за решаване

Туристическа привлекателност - собствеността на район или град, произтичаща от набор от природни или неестествени особености, които определят интереса на туристите. Туристическата привлекателност на даден район или град се определя от: туристически атракции, туристическо развитие, Транспортна достъпност Туристическа атракция означава обект или събитие, което представлява интерес за туристите и привличане на туристически трафик. Всеки обект или събитие, което е туристическа атракция, има следните характеристики: привлича туристи, има ядро ​​(ядро), т.е. функция, която го отличава от други обекти или събития, тя има маркер (маркер), т.е. подходяща информация за ядрото, благодарение на която туристът знае за съществуването на атракции (например информационни табла, описание в ръководство или друга публикация). Туризъм, WłodzimierzW. Kurek (съст.), Варшава: Научно издателство PWN, 2007, ISBN 978-83-01-15294-9, OCLC 750119802. TeofilT. Lijewski TeofilT., Богдан Б. Микуловски Богдан Б., Йежи Дж. Wyrzykowski Jerzy J., География на полския туризъм, Варшава: Полско икономическо издателство, 2002, ISBN 83-208-1380-8, OCLC 830306734.