трева - изберете пъзел за решаване

Изгаряне на трева - в днешно време е общ термин, който означава да се започне пожар в пустош, трева и обработваеми площи, за да се отървете от останките на изсъхнала растителност. В зората на цивилизацията тя е използвана като една от обработките на селското стопанство, тя все още се запазва в много региони на света, но губи значението си с развитието на селскостопанската технология и култура. Използва се и за други цели, различни от селскостопанските, например като форма за предотвратяване на пожари (в Австралия и САЩ) чрез премахване на прекомерно натрупаната изсъхнала растителност в степните райони. В Полша изгарянето на растителността се използва като форма за почистване на отпадъците, ранно-пролетна и късно-есенна почистване на пасищата или начин за лятно почистване на нивите след прибиране на реколтата. Този обичай съществува главно в селскостопански и пренебрегвани райони. Законът за опазване на природата от 16 април 2004 г. определя: член 124. Забранява се изгарянето на ливади, пасища, пустини, канавки, крайпътни платна, железопътни маршрути, както и тръстика и бързане.