трафик - изберете пъзел за решаване

Трафик, трафик - трафик на превозни средства, животни и пешеходци по пътищата. Разпоредбите, регулиращи правилата на това движение в Полша, се съдържат в Закона за движение по пътищата - Законът от 20 юни 1997 г. Основните принципи на движението по пътищата са заложени във Виенската конвенция за движение по пътищата през 1968 г. Не всички страни са го ратифицирали и дори сред подписалите я страни има дерогации. В Полша най-важният правен акт е Законът за движението по пътищата от 20 юни 1997 г. (изменен). Основният принцип е, че всеки участник в трафика е длъжен да избягва сблъсък с друг участник в движението, независимо дали другият човек е спазвал правилата за движение или не. При извършване на опасни маневри (например изпреварване или промяна на посоката) и на опасни места (включително кръстовище и пешеходен преход) Законът за движението по пътищата изисква специални грижи. Предупредителните знаци също информират за такива места. За да се предотврати блокирането на пътя от превозни средства, движещи се в противоположни посоки, е въведено задължение за шофиране възможно най-близо до левия ръб (ляв трафик) или дясно (движение на дясната ръка). Дясният трафик засяга около 66% от световното население и 72% от дължината на пътищата.