театрални декори - изберете пъзел за решаване

Сценографията е вид изобразително изкуство, свързано със зрителното оформяне на сцената посредством декори, костюми, бутафория, осветителна и постановъчна техника. Възниква още в древността. Има изключително важно значение за пресъздаване на атмосферата на спектакъла и идейния замисъл на драматургията и режисурата - най-вече в театъра, но и в други сценични изкуства (във форми като пиеса, опера, мюзикъл, балет). Използва се също в телевизията, киното, шоуспектаклите. Повечето от световните стилови направления в изобразителното изкуство намират отражение в сценичното оформление. Сценографията е синтетично изкуство – включва елементи от архитектурата, приложно-декоративните изкуства, живописта, графиката и др. Сценографът е в тясно сътрудничество с режисьора на постановката. Вера Динова-Русева, Българска сценография. София: Български художник, 1975, 336 стр. Васил Рокоманов, История на сценографията, София: Национална художествена академия, 2017, 242 стр.