състезание - изберете пъзел за решаване

Конните надбягвания са състезание между коне, управлявани от ездачи, за постигане на най-голяма скорост. По резултатите се прави извод за по-нататъшно развъждане на породата. Конните надбягвания не са класически конен спорт. Формата на конните надбягвания варира силно и много страни развиват свои традиции, свързани със спорта. Различните вариации включват надбягвания само с определена порода коне, прескачане на препятствия, пробягване на различни дистанции и бягане на различна настилка. Докато в някои случаи надбягванията се провеждат по чисто спортни причини, основната част от интереса към тях и икономическото им значение се дължат на хазарта, свързан с тях. През 2008 хазартната дейност, свързана с конни надбягвания, генерира приходи от 115 милиарда долара по света. Надбягванията се провеждат в серии за различни възрастови категории на конете. Чистокръвните коне започват да участват в надбягвания на възраст от около 2,5 г. Най-известното надбягване – Дарби (Derby или Oaks) в Англия, е предназначено за 3-годишни коне и е на класическата дистанция от 1,5 миля (2400 метра).