създаване - изберете пъзел за решаване

Сътворението на Адам (на италиански: La creazione di Adamo) е стенопис, рисуван в периода 1508 – 1512 г., на италианския художник Микеланджело, който е част от тавана на Сикстинската капела. Микеланджело пресъздава библейския разказ за сътворението от Книга Битие, в който Бог вдъхва живот на Адам, първия човек. Стенописът е част от сложна иконографска схема и е хронологично четвъртият от поредицата, изобразяваща сцени от Битие. Образът на почти докосващите се ръце на Бог и Адам се превръща в икона на човечеството. Изображението е възпроизвеждано в безброй имитации и пародии. Сътворението на Адам на Микеланджело е една от най-възпроизвежданите религиозни картини на всички времена. През 1505 г. Микеланджело е поканен в Рим от новоизбрания папа Юлий II. На Микеланджело му е поръчано да построи гробница на папата, която трябва да включва четиридесет статуи и да бъде завършена 5 години по-късно. Под покровителството на папата Микеланджело прави прекъсвания върху работата си по гробницата, за да изпълнява и други задачи, които му се поставят. Въпреки че Микеланджело работи в продължение на 40 години над гробницата, тя не му носи необходимото удовлетворение.