съд - изберете пъзел за решаване

Полска имение - селска жилищна къща на полското благородство. Формата, разработена в полската архитектура от епохата на Ренесанса, оцелява до 1920-те години. Полските благородни съдилища са разположени главно в района на бившата Полско-литовска общност и понастоящем на територията на 6 държави, т.е. в Полша, Литва, Латвия, Беларус, Украйна и Западна Русия. В района на съвременна Полша са оцелели само 2,8 хиляди. имения (от 12 000 в същия район преди Втората световна война), от които 2 000 е в руини. От 4 хиляди именията в източните земи, изгубени от Полша през 1945 г., оцеляват около 250 и няколко десетки източно от Рижската граница.