съвременно изкуство - изберете пъзел за решаване

Съвременното изкуство е съвременна живопис създадена в края на 20 век или в 21 век. Творчеството на съвременните живописци е повлияно от средата на глобален, културно разнообразен и технологично развиващ се свят. Съвременната живопис е динамична комбинация от материали, методи, идеи и субекти, които излизат изъвн традиционните граници на мисълта и излизат извън границите на човешкото въображение. Тази живопис е разнообразна и дигитална като цяло се отличава със самата липса на единен, организиращ принцип, идеология или „идеологизъм“. Съвременното изкуство е част от културен диалог, който засяга по-големи общностни рамки като лична и културна идентичност, семейство, общност и националност в света на човека. В България съществува институт за съвременно изкуство в София, както и такъв Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня „Старинна", създаден от Сдружение „Изкуство днес". По-долу се изброяват съвременните арт-направления по десетилетия (изброяването не претендира да е изчерпващо): Абстрактен експресионизъм (Abstract Expressionism) Американски фигуративен експресионизъм (American Figurative Expressionism) Калифорнийско фигуративно движение (Bay Area Figurative Movement) Лирична абстракция (Lyrical Abstraction) Ню-Йоркски фигуративен експресионизъм (New York Figurative Expressionism) Ню-Йоркска школа (New York School) Абстрактен експресионизъм (Abstract Expressionism) Американски фигуративен експресионизъм (American Figurative Expressionism) Абстрактни изобразители (Abstract Imagists) Калифорнийско фигуративно движение (Bay Area Figurative Movement) Цветово поле (Color field) Компютерно изкуство (Computer art) Концептуално изкуство Флуксус (Fluxus) Хепънинги (Happening/s) Остроконтурно рисуване (Hard-edge painting) Лирична абстракция (Lyrical Abstraction) Минимализъм (Minimalism) Нео-Дада (Neo-Dada) Ню-Йоркска школа (New York School) Новореализъм (Nouveau Réalisme) Оптическо изкуство (Оп арт) Пърформансно изкуство (Performance art) Поп-арт (Pop Art) Постминимализъм (Postminimalism) Washington Color School Кинетично изкуство (Kinetic art) Бедняшко изкуство (Arte Povera) АСКИ-изкуство (Ascii Art) Лоша рисунка (Bad Painting) Боди-арт (Body art) Книга на художник (Artist's book) Феминистко изкуство (Feminist art Инсталационно изкуство Земно изкуство (Land Art) Простовато изкуство (Lowbrow art movement) Фотореализъм (Photorealism) Постминимализъм (Postminimalism) Артпроцес (Process Art) Видеоарт (Video art) Фънк-изкуство (Funk art) Шаблон и декорация (Pattern and Decoration) Заемно изкуство (Appropriation art) Културно заглушаване Демосцена (Demoscene) Електронно изкуство (Electronic art) Свободна фигурация (Figuration Libre) Графити-арт (Graffiti Art) Живо изкуство (Live art) Пощенско изкуство (Mail art) Постмодерно изкуство Неоконцептуално изкуство (Neo-conceptual art) Неоекспесионизъм (Neo-expressionism) Неопоп (Neo-pop) Звуко-изкуство (Sound art) Трансгресивно изкуство (Transgressive art) Трансхуманно изкуство Transhumanist Art Видео-инсталация (Video installation) Институционална критика (Institutional Critique) Биоарт (Bio art) Киберизкуства (Cyberarts) Циничен реализъм (Cynical Realism) Дигитално изкуство Инфо-изкуство (Information art) Интернет-изкуство (Internet art) Еклектичен сюреализъм (Massurrealism) Максимализъм Maximalism Нова Лайпцигска школа (New Leipzig School) Нови техники (New media art) Софтуерен арт (Software art) Ново евро-рисуване (New European Painting) Нови британски художници Young British Artists Класически реализъм (Classical realism) Съотносително изкуство (Relational art) Улично изкуство (Street art) Стукизъм Суперплоско (Superflat) Видеоигри (Videogame art) Виджей (видеоджокерно) изкуство (VJ art) Виртуално изкуство (Virtual art) Анти-изкуство (Anti-art) Анти-анти-изкуство (Anti-anti-art) Институт за съвременно изкуство – София Изкуство ли е арт инсталацията?