структура - изберете пъзел за решаване

Сграда - сграда, която е построена. Полският акт за строителния закон изключва сградите от обхвата на обектите, наречени сгради. Сградите включват: всички видове сгради летище сграда (изградена летищна престилка), строителен комплекс (летищна престилка, летищна кула, терминал и др.), място (например поляна), определено за кацане на летящи машини. път жп линия железопътен път мост надлез пристан тунел водосток техническа мрежа комунални мрежи мачта подпорни конструкции като подпорна стена (подпорна стена) заключване язовирна стена преливник свободно стоящи рекламни устройства, постоянно свързани със земята, отбранителни земни работи (укрепления), защитни, хидротехнически (напр.