стоящ - изберете пъзел за решаване

Списъци на най-високите свободно стоящи сгради в света Списъкът включва най-високите свободно стоящи сгради в света, които се срещат на сушата, оттам липсата на поддържани конструкции (мачти с опънати въжета, частично подредени кули) и закотвени сондажни платформи (две от тях са "по-високи" от Бурдж Халифа - регионалният домакин на Пердидо котва 2717 m (2450 + 267 = 2717) и платформа Ursa 1306 m; платформата Stones трябва да бъде над 2900 m). Това твърдение се състои главно от небостъргачи, кули и комини. В следващото класиране за високи сгради е дадена абсолютната височина (включително антените) и понякога тя се различава от структурната височина на тези сгради.