стена - изберете пъзел за решаване

Клетъчната стена е основен органел на микроорганизмите. Тя представлява тънка еластична мембрана, определяща сравнително постоянна форма на бактериалната клетка. Благодарение на нея последната се предпазва от разкъсване и от голямото вътреклетъчно осмотично налягане. Клетъчната стена има порест строеж и осигурява добро проникване и транспортиране в клетката на хранителни и други вещества, намиращи се в молекулно състояние. При бактериите клетъчната стена се доказва чрез явлението плазмолиза и оцветяване с алкални анилинови багрила. Според строежа на клетъчната стена еубактериите се разделят на две големи групи: Гр+ и Гр-, като последните са относително по-слабо развити и по-просто устроени в сравнение с Гр+ бактериите.